• วิดีโอเผยแพร่

  แหล่งรวมรวมคลิปวิดีโอความรู้ด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นพลังงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

 • กระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  กระบวนการสำรวจปิโตรเลียมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และการเจาะหลุมสำรวจ

 • ปริมาณทรัพยากรและปริมาณสำรองปิโตรเลียมในไทย

  ปริมาณทรัพยากร เป็นปริมาณปิโตรเลียมที่ยังไม่ถูกค้นพบแต่มีศักยภาพางธรณีวิทยาปิโตรเลียม แต่เรามักมีความเข้าใจผิดว่า ประเทศที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมมากจะผลิตปิโตรเลียมออกมาขายได้มาก ซึ่งความจริงแล้วปริมาณปิโตรเลียมที่นำไปผลิตได้มีเพียง ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว เท่านั้น

 • ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนได้รับผลประโยชน์การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์